header-1

Informace pro širokou veřejnost

Informace pro širokou veřejnost

Gynekologická onemocnění

Endometrióza

Slovo endometrióza je odvozeno od latinského endometrium – výstelka dutiny děložní. Endometrióza je onemocnění, při kterém se částečky endometria nacházejí mimo dutinu děložní. Lokalizace těchto částeček nemusí být omezena jen na oblast pánve ženy, ale může se vyskytovat kromě srdečního svalu a sleziny prakticky kdekoli.

 

Nádorová onemocnění

Nádory tlustého střeva

Literární údaje uvádí, že 80-90% všech nádorů se rozvíjí na podkladě vlivu zevních faktorů. Vznik asi 35 až 40 % nádorů souvisí se způsobem naší výživy. Rozvoji většiny nádorů se proto můžeme ubránit, je však nutné abychom věděli co podporuje či naopak zabraňuje vzniku nádorů. Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) patří mezi závažné a nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění ve střední i západní Evropě.

Neuroendokrinní nádory

Pokud nám někdo řekne něco nového, něco, čemu úplně nerozumíme, může nás to dost vyděsit, zejména, pokud se to týká našeho zdraví a pokud zaslechneme slova jako "nádor" a "rakovina".
Pokud vám právě byla sdělena diagnóza neuroendokrinní nádor, cítíte se možná vyděšení a zmatení. Asi máte spoustu otázek, které byste chtěli položit svému ošetřujícímu nebo praktickému lékaři, ale nejste si jisti, kde začít.

 

Poruchy paměti

Poruchy paměti

Paměť je schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat informace v mozku. Dělit ji můžeme podle různých hledisek. Nejčastější je dělení na paměť deklarativní, kterou lze vyjádřit slovy, a paměť nedeklarativní. Deklarativní paměť může být buď sémantická (uchovává znalosti a fakta) nebo epizodická (schopnost vzpomenout si na nějakou událost, např. co jsme dělali minulý čtvrtek večer). Naproti tomu paměť nedeklarativní se nedá popsat slovy. Patří sem schopnost jezdit na kole, hrát tenis, psát na stroji apod.

 

Poruchy hybnosti

Obecné poruchy hybnosti svalů

Dystonie je termín, který označuje mimovolné stahování svalů, jež způsobuje abnormální pohyby a pozice. Dystonie může postihnout jednu část těla nebo několik různých oblastí.
Dystonie je neurologická porucha, která ovlivňuje hybnost, nemá však vliv na další funkce mozku jako např. intelekt, zrak, sluch, vnímání či sexualitu.

Porucha hybnosti svalů na obličeji

Hemifaciální spasmus je porucha hybnosti, která způsobuje stahování svalů na jedné straně obličeje. Ve své nejmírnější formě nemusí hemifaciální spasmus způsobovat nic víc než jen drobnou obtíž, která nicméně může deformovat obličej a působit rozpaky ve společnosti. V závažnějších případech může mít negativní vliv na zrak. Jelikož však druhé oko není většinou zasaženo, pouze zřídka vede k úplné ztrátě zraku.

Porucha hybnosti svalů šíje

DCervikální dystonie, někdy také nazývaná spastická tortikolis, je fokální dystonie šíje, která obvykle postihuje lidi kolem 40 let. Způsobuje mimovolné stahy šíjových svalů, a tím dochází k abnormálním pohybům a pozicím šíje a hlavy. Pohyby mohou vést ke stočení hlavy a šíje (tortikolis) nebo k naklonění hlavy dopředu (antekolis), dozadu (retrokolis), nebo do strany (laterokolis). Příznaky jsou různé, od mírných až po závažné a svalové stahy mohou způsobit bolest a dyskomfort. Někdy lze dosáhnout částečné úlevy dotknutím se brady, jiné části obličeje nebo zadní části hlavy.

Poruchy hybnosti svalů v okolí oka

Blefarospasmus je fokální dystonie svalů kolem očí, většinou postihuje lidi ve věku 50 až 70 let. Může způsobit nekontrolovatelné mrkání a zavírání očního víčka. V extrémních případech lidé trpící blefarospasmem nemohou pevně sevřené oči otevřít, takže jsou občas vlastně "slepí". Blefarospasmus má obvykle postupný vývoj. První příznaky mohou být podráždění oka a dyskomfort, citlivost na světlo a větší frekvence mrkání.

Poruchy hybnosti u dětí po DMO

Dětskou mozkovou obrnu způsobuje poškození mozku před narozením, při porodu nebo brzy po narození. Důvody jejího vzniku jsou různé a v mnoha případech zatím neobjasněné. Toto poškození může mít pro dítě různé následky. Dojde-li k takovému poškození mozku, trpí mnoho dětí tzv. spasticitou (křečovitostí), kdy mají křečovitě strnulé paže a nohy a obtížně jimi pohybují. Určité pohyby možné jsou, ale obvykle ve velmi omezeném rozsahu. Tato omezení brání dětem v samostatné účasti na mnoha činnostech, kterým se děti běžně věnují.

 

Poruchy růstu

Nedostatek růstového hormonu u dětí

Růstový hormon je látka, která se tvoří v malé žláze v mozku zvané podvěsek mozkový (hypofýza). Sekreci růstového hormonu řídí dva hormony. Jsou to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin. Oba se tvoří v zadní části mozku, zvané hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu růstového hormonu v hypofýze a somatostatin tuto tvorbu tlumí. Růstový hormon se uvolňuje do krve ve vlnách a jeho nejvyšší hladina v krvi je krátce po usnutí.

Turnerův syndrom

Turnerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1938 americkým endokrinologem Henrym Turnerem. Jeho příčinou je chybění chromozomu X nebo jeho části. Chromozomy jsou nositelé genetické informace. Kromě zárodečných buněk (vajíčka a spermie) má člověk v každé buňce těla 23 párů chromozomů (celkem tedy 46 chromozomů). Polovinu každého páru získá od matky a polovinu od otce.

 

Poruchy tvorby růstového hormonu u dospělých

Nadměrná tvorba růstového hormonu

Akromegalie je vzácné onemocnění způsobené ve většině případů přetrvávajícím nadměrným uvolňováním růstového hormonu z hypofýzy. Nadměrné uvolňování růstového hormonu vede jednak k růstu kostí a měkkých tkání a jednak k metabolickým změnám, které se mohou projevit například cukrovkou.

Nedostatek růstového hormonu u dospělých

Růstový hormon (somatotropin) je bílkovina, kterou tvoří speciální buňky uvnitř malé žlázy zvané hypofýza (podvěsek mozkový), která je umístěna na spodině mozku. Hypofýza je spojena tenkou stopkou s částí mozku, která se nazývá hypotalamus. Tvorbu a uvolňování růstového hormonu kontrolují dva hormony nazývané GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin. Tyto dva hormony se tvoří v hypotalamu. GHRH stimuluje tvorbu růstového hormonu, somatostatin ji naopak potlačuje.

 

Průjmy

Průjem, typy průjmů

Průjem je časté (více než 3x/den) vyprazdňování řídké stolice. Typy průjmů dělíme na akutní, chronický a infekční.

Léčba průjmu

Zde naleznete postupy léčby pro akutní, chronický, cestovatelský a průjem u dětí.

Prevence průjmů

Jednou z nejčastějších příčin průjmových onemocnění je infekce bakterií Salmonelou, k níž dojde jednak požitím již infikovaného jídla nebo přenesením infekce z rukou na potraviny při jejich přípravě. Je třeba si uvědomit, že chovy domácích zvířat včetně drůbeže a zejména velkochovy jsou touto bakterií promořeny, proto při porcování masa a drůbeže a skladování vajec musíte dodržovat velmi pečlivě určitý hygienický režim.

Smecta®

Smecta® je přírodní čištěný jíl s vysokou vazebnou kapacitou, jenž je schopen se vázat s hlenem sliznice zažívacího traktu a zvyšuje tak jeho kvalitu a množství. Touto cestou chrání sliznici proti infekci a škodlivým látkám a umožňuje rychlejší uzdravení.

 

Předčasné dospívání

Předčasné dospívání

Je známo, že vzestup hladin gonadotropinů (FSH a LH) a pohlavních hormonů je spojen nejen s nástupem dospívání, ale dochází k němu i u normálních zdravých novorozenců. Tomuto období se také říká "minipuberta". Hladina testosteronu u chlapců může být v "minipubertě" až poloviční v porovnání s dospělými muži. K výraznému poklesu hormonálních hladin na nízké hladiny dětského (klidového) období dochází za normálních podmínek ve věku 3 - 6 měsíců, u dívek někdy až v průběhu 1. roku, vzácně později.

 

Léčba botulotoxinem

Léčba botulotoxinem

Botulotoxin je látka, kterou v přírodě produkuje bakterie Clostridium botulinum. Bylo zjištěno, že kmeny těchto bakterií produkují sedm typů neurotoxinů, které se označují jako typy A až G. Tato bakterie je spojována se vznikem botulismu, vzácné formy otravy jídlem. Rafinovaný botulotoxin se v nepatrných kontrolovaných dávkách používá k uvolnění nadměrného svalového napětí.

 

Slovník

Slovník

Slovníček pojmů má pomoci pochopit informace na těchto internetových stránkách určené pro pacienty.