header-1

Informace pro...

Nádorová onemocnění

Nádory tlustého střeva

Literární údaje uvádí, že 80–90 % všech nádorů se rozvíjí vlivem zevních faktorů. Vznik asi 35 až 40 % nádorů souvisí se způsobem naší výživy. Rozvoji většiny nádorů se proto můžeme ubránit, je však nutné, abychom věděli, co vznik nádorů podporuje, či mu naopak zabraňuje. Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) patří mezi závažné a nejčastěji se vyskytující zhoubná onemocnění ve střední i západní Evropě.

Neuroendokrinní nádory

Pokud nám někdo řekne něco nového, něco, čemu úplně nerozumíme, může nás to dost vyděsit, zejména pokud se to týká našeho zdraví a pokud zaslechneme slova jako „nádor“ a „rakovina“.
Pokud vám právě byla sdělena diagnóza neuroendokrinní nádor, cítíte se možná vyděšení a zmatení. Asi máte spoustu otázek, které byste chtěli položit svému ošetřujícímu nebo praktickému lékaři, ale nejste si jisti, kde začít.