header-1

Poruchy hybnosti

Poruchy hybnosti

Obecné poruchy hybnosti svalů

Dystonie je termín, který označuje mimovolné stahování svalů, jež způsobuje abnormální pohyby a pozice. Dystonie může postihnout jednu část těla nebo několik různých oblastí. Dystonie je neurologická porucha, která ovlivňuje hybnost, nemá však vliv na další funkce mozku, jako např. intelekt, zrak, sluch, vnímání či sexualitu.

Porucha hybnosti svalů na obličeji

Hemifaciální spazmus je porucha hybnosti, která způsobuje stahování svalů na jedné straně obličeje. Ve své nejmírnější formě nemusí hemifaciální spazmus způsobovat nic víc než jen drobnou obtíž, která nicméně může deformovat obličej a působit rozpaky ve společnosti. V závažnějších případech může mít negativní vliv na zrak. Jelikož však druhé oko není většinou zasaženo, pouze zřídka vede k úplné ztrátě zraku.

Porucha hybnosti svalů šíje

Cervikální dystonie, někdy také nazývaná spastická tortikolis, je fokální dystonie šíje, která obvykle postihuje lidi kolem 40 let. Způsobuje mimovolné stahy šíjových svalů, a tím dochází k abnormálním pohybům a pozicím šíje a hlavy. Pohyby mohou vést ke stočení hlavy a šíje (tortikolis) nebo k naklonění hlavy dopředu (antekolis), dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis). Příznaky jsou různé, od mírných až po závažné, a svalové stahy mohou způsobit bolest a dyskomfort. Někdy lze dosáhnout částečné úlevy dotknutím se brady, jiné části obličeje nebo zadní části hlavy.

Poruchy hybnosti svalů v okolí oka

Blefarospazmus je fokální dystonie svalů kolem očí; většinou postihuje lidi ve věku 50 až 70 let. Může způsobit nekontrolovatelné mrkání a zavírání očního víčka. V extrémních případech lidé trpící blefarospazmem nemohou pevně sevřené oči otevřít, takže jsou občas vlastně "slepí". Blefarospazmus má obvykle postupný vývoj. První příznaky mohou být podráždění oka a dyskomfort, citlivost na světlo a větší frekvence mrkání.

Poruchy hybnosti u dětí po DMO

Dětskou mozkovou obrnu způsobuje poškození mozku před narozením, při porodu nebo brzy po narození. Důvody jejího vzniku jsou různé a v mnoha případech zatím neobjasněné. Toto poškození může mít pro dítě různé následky. Dojde-li k takovému poškození mozku, trpí mnoho dětí tzv. spasticitou (křečovitostí), kdy mají křečovitě strnulé paže a nohy a obtížně jimi pohybují. Určité pohyby možné jsou, ale obvykle ve velmi omezeném rozsahu. Tato omezení brání dětem v samostatné účasti na mnoha činnostech, kterým se děti běžně věnují.