header-1

Obecné poruchy hybnosti svalů

Obecné poruchy hybnosti svalů

DYSTONIE

Co je to dystonie?

Dystonie je termín, který označuje mimovolné stahování svalů, jež způsobuje abnormální pohyby a pozice. Dystonie může postihnout jednu část těla nebo několik různých oblastí.

Dystonie je neurologická porucha, která ovlivňuje hybnost, nemá však vliv na další funkce mozku, jako např. intelekt, zrak, sluch, vnímání či sexualitu.

Jaké druhy dystonie známe

Mezi častěji se vyskytující druhy dystonie patří:

FOKÁLNÍ DYSTONIE

Fokální dystonie jsou nejběžnější formou tohoto onemocnění a postihují pouze jednu část těla. Patří mezi ně:
Cervikální dystonie (neboli tortikolis): dystonie svalů šíje, která způsobuje stočení krku do strany, zvrácení či třes hlavy.
Blefarospazmus: dystonie svalů v okolí očí.
Oromandibulární dystonie: dystonie postihující svalstvo čelistí, jazyka a úst.
Laryngeální dystonie: dystonie postihující hlasivky.
Tzv. písařská křeč: dystonie znemožňující psaní.
Kraniální dystonie (Meigeho syndrom): dystonie postihující svaly kolem očí, jakož i svalstvo čelistí, jazyka a úst.

SEGMENTÁLNÍ DYSTONIE

Toto onemocnění postihuje určitou oblast těla, např. krk a paži.

HEMIDYSTONIE

Toto onemocnění postihuje paži a nohu na jedné straně těla.

MULTIFOKÁLNÍ DYSTONIE

Toto onemocnění postihuje mnoho různých částí těla.

GENERALIZOVANÁ DYSTONIE

Toto onemocnění postihuje většinu těla, zpravidla nohy a záda (trup).

Kdo může být postižen dystonií?

Dystonie postihuje muže i ženy všech věkových kategorií. Pokud se objeví v dětství, obvykle se z ní časem vyvine generalizovaná forma, která může být mimořádně paralyzující. Dystonie, která se objeví v dospělosti, zůstává obvykle fokální a vyskytuje se zejména u lidí nad 40 let.

Dystonii lze obtížně diagnostikovat a hodně pacientů není léčeno, neboť jejich příznaky zůstanou nerozpoznány.

Proč jsem o dystonii nikdy neslyšel(a)?

Přestože se odhaduje, že dystonie je asi desetkrát četnější než motorické neuronové choroby, hodně lidí o ní nikdy neslyšelo. Pravdou je, že až donedávna neznali toto onemocnění ani mnozí praktičtí lékaři. V posledních několika letech se však povědomí o dystonii zlepšilo a prognózy lidí s dystonií se zlepšují.

Jaké jsou příčiny dystonie?

Příčiny dystonie nejsou dosud přesně známy, zdá se však, že toto onemocnění lze přičíst problémům v oblasti mozku, která se nazývá bazální ganglia a která odpovídá za řízení pohybů. Má se za to, že za chybnou kontrolu svalů a hybnosti může nerovnováha neurotransmiterů (např. dopaminu).

Dystonii někdy způsobuje poškození bazálních ganglií. Potom se nazývá sekundární dystonie a může být způsobena řadou příčin, např. mozkovou mrtvicí nebo nádorem na bazálních gangliích, užíváním určitých léků (zejména blokátorů dopaminu, které se používají k léčbě psychiatrických poruch) apod. Ve většině případů není zjištěna žádná příčina kromě možných genetických faktorů, které způsobují primární neboli idiopatickou dystonii.

Jedná se o dědičné onemocnění?

Dystonie, která se objeví v dětství, je často způsobena dědičností – jedním nebo několika postiženými geny. Většina primárních segmentálních nebo generalizovaných dystonií se dědí dominantně, což znamená, že pokud tímto typem dystonie trpí jeden z rodičů, existuje 50% šance, že předá gen s dystonií svým dětem. Ne každý, kdo tento gen zdědí, však dystonií onemocní, což nazýváme neúplnou penetrací.

Také dystonie, která se objeví v dospělosti, může být dědičná. To lze často určit jen velmi obtížně, protože další členové rodiny mohou trpět pouze mírnou formou tohoto onemocnění, nikdy pomoc lékaře nevyhledali nebo byla jejich dystonie diagnostikována chybně.

U některých lidí se toto onemocnění bez zjevného důvodu náhle zlepší nebo i úplně vymizí. Pravděpodobnost úplného vymizení příznaků se však odhaduje v poměru jedna ku deseti až jedna ku dvaceti. Někdy se dystonie může nakonec vrátit, leckdy se vytratí navždy.

Dá se dystonie vyléčit?

Bohužel, většina forem dystonie se zatím vyléčit nedá. Mnoho dystonických onemocnění lze však v současné době velmi úspěšně léčbou kontrolovat.

Jaké druhy léčby jsou k dispozici?

Dystonie se dá léčit různými způsoby. O vaší léčbě bude rozhodnuto v závislosti na typu onemocnění a jeho závažnosti. Hlavní možnosti jsou následující:
- medikamentózní léčba.
- injekce botulotoxinu.
- operace.

OPERACE

Pokud pacient na ostatní způsoby léčby již nereaguje (malé procento pacientů se časem může stát vůči botulotoxinu rezistentní), nabízí se operace. Chirurgická léčba spočívá v selektivní denervaci a hluboké mozkové stimulaci (DBS). Ve druhém případě se na bazální ganglia umístí elektrody, aby pomohly nastolit rovnováhu pohybů a ovládání postoje. Díky nejnovějším výzkumům bylo možno zdokonalit proces umisťování elektrod tak, aby bylo dosaženo optimálních účinků.

Jak se dá s dystonií žít?

Tak jako u řady jiných dlouhodobých onemocnění si lidé, u kterých se dystonie projeví, mohou projít úvodní fází deprese, rozpaků a rozhořčení - nebo úlevy, pokud se ukáže, že jejich příznaky mají své vysvětlení. Většina lidí si nakonec ke zvládání problémů, které jejich stav přináší, osvojí účinné strategie. Pokud se daří potlačit příznaky onemocnění, účinně tlumit bolest a pokud se pacienti naučí jeden nebo dva triky, které jim pomohou překonat případné nepříjemné situace ve společnosti, z prvního šoku se rychle vzpamatují. Dystonie není většinou na překážku v žádné společenské situaci, pokud se stručně vysvětlí a pak už se o ní nemluví.

Vážné praktické problémy může přinášet invalidita způsobená nástupem dystonie.