header-1

Porucha hybnosti svalů šíje

Porucha hybnosti svalů šíje

CERVIKÁLNÍ DYSTONIE

Co je to dystonie?

Dystonie je neurologická porucha hybnosti. Způsobuje mimovolné stahy svalů, což vede k tomu, že u postižených částí těla dochází k abnormálním pohybům nebo pozicím.

Cervikální dystonie

Cervikální dystonie, někdy také nazývaná spastická tortikolis, je fokální dystonie šíje, která obvykle postihuje lidi kolem 40 let. Způsobuje mimovolné stahy šíjových svalů, a tím dochází k abnormálním pohybům a pozicím šíje a hlavy. Pohyby mohou vést ke stočení hlavy a šíje (tortikolis) nebo k naklonění hlavy dopředu (antekolis), dozadu (retrokolis) či do strany (laterokolis). Příznaky jsou různé, od mírných až po závažné, a svalové stahy mohou způsobit bolest a dyskomfort. Někdy lze dosáhnout částečné úlevy dotknutím se brady, jiné části obličeje nebo zadní části hlavy. I když může docházet k progresi cervikální dystonie, nejedná se o život ohrožující onemocnění a nemá vliv na další funkce mozku, jako např. intelekt, vnímání, zrak, močový měchýř či sexualitu. Je nepravděpodobné, že by se cervikální dystonie rozvinula do generalizované formy, i když někdy může být postižena ještě další část těla. Onemocnění má individuální odlišnosti. V některých případech se může zhoršovat po dobu asi pěti let a poté se jeho postup zastaví. V jiných případech nedochází téměř k žádné progresi. V ojedinělých případech ustoupí a příznaky zmizí, ale později se může vrátit. Jelikož se případy cervikální dystonie liší, je obtížné přesně určit, jak se bude onemocnění vyvíjet.

Jaké jsou příčiny cervikální dystonie?

Má se za to, že cervikální dystonie je způsobena abnormální funkcí bazálních ganglií, oblasti hluboko v mozku, která odpovídá za koordinaci pohybů. V současné době probíhá mnoho výzkumných aktivit a daří se prohlubovat chápání této poruchy.

Jak se toto onemocnění léčí?

Léčba byla v minulosti často svízelná, používala se řada léků (antiepileptika, anticholinergika, antidopaminergní i dopaminergní léky), často s nízkou účinností a větším rizikem rozvoje vedlejších účinků. U části pacientů se používala chirurgická léčba s různým efektem a variabilní dobou jeho trvání. Dnes je považován za lék volby v léčbě fokálních dystonií botulotoxin ve formě injekcí. U generalizovaných dystonií se stále více prosazuje indikace hluboké mozkové stimulace, kterou je možné použít po splnění indikačních kritérií i u fokálních dystonií, které nereagují na léčbu botulotoxinem.

Co je ještě důležité o cervikální dystonii vědět?

Cervikální dystonie může být pro některé lidi velice stresující a těžko se s ní vyrovnávají, způsobuje rozpaky a ztrátu sebedůvěry. Když má člověk hlavu nepřirozeně nakloněnou ke straně, dopředu nebo dozadu, ovlivňuje to "řeč těla" a někteří lidé si mohou jeho jednání špatně vyložit. Kromě toho je pro některé lidi pohyb venku obtížný, protože je složitější otočit hlavu a rozhlédnout se na obě strany, což jim může způsobit problémy např. při přecházení silnice, chůzi v davu nebo při řízení. Mnoha lidem pomáhá, když si o svých obavách mohou s někým popovídat. Pokud pacient dokáže vysvětlit své rodině, přátelům a kolegům, jak jej dystonie ovlivňuje v běžném životě, okolí pak lépe pochopí jeho potřeby.