header-1

Poruchy hybnosti u dětí po DMO

Poruchy hybnosti u dětí po DMO

SPASTICITA DOPROVÁZEJÍCÍ DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNU

Úvod

Dětskou mozkovou obrnu způsobuje poškození mozku před narozením, při porodu nebo brzy po narození. Důvody jejího vzniku jsou různé a v mnoha případech zatím neobjasněné. Toto poškození může mít pro dítě různé následky. Dojde-li k takovému poškození mozku, trpí mnoho dětí tzv. spasticitou (křečovitostí), kdy mají křečovitě strnulé paže a nohy a obtížně jimi pohybují. Určité pohyby možné jsou, ale obvykle ve velmi omezeném rozsahu. Tato omezení brání dětem v samostatné účasti na mnoha činnostech, kterým se děti běžně věnují.