header-1

Poruchy paměti

Poruchy paměti

CO JE PAMĚŤ

Paměť je schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat si informace v mozku. Dělit ji můžeme podle různých hledisek. Nejčastější je dělení na paměť deklarativní, kterou lze vyjádřit slovy, a paměť nedeklarativní. Deklarativní paměť může být buď sémantická (uchovává znalosti a fakta), nebo epizodická (schopnost vzpomenout si na nějakou událost, např. co jsme dělali minulý čtvrtek večer). Naproti tomu paměť nedeklarativní se nedá popsat slovy. Patří sem schopnost jezdit na kole, hrát tenis, psát na stroji apod.

Druhé možné dělení je podle časového hlediska na paměť okamžitou (krátkodobou), recentní nebo dlouhodobou. Pro ukládání z krátkodobé do dlouhodobé paměti je důležitý hipokampus ve spánkovém laloku, pro její vybavování si čelní lalok mozku. Paměť krátkodobá může po určitou dobu přetrvávat jako paměť pracovní a pak být zapomenuta, pokud informace ztratí význam. Dlouhodobá paměť je uložena nejspíše v celém mozku a jednou z teorií je její fungování na principu hologramu.

PROCES VYBAVENÍ INFORMACE A ZAPOMÍNÁNÍ

Zda si člověk informaci uloženou v paměti také správně vybaví, závisí na řadě okolností. Snadněji se nám informace vybaví za podmínek podobných těm, kdy byla informace uložena. Závisí to například na fyzikálním prostředí, emočním rozpoložení (v depresi se nám vybavují spíše negativní zážitky z minulosti) nebo stavu vědomí.

Lidská paměť nefunguje jako magnetofonový záznamník nebo videorekordér, ale uchovává spíše význam a podstatu informací než detaily. To se projevuje tím více, čím delší doba od nabytí informace uplyne. Vybavení paměti je konstrukcí ucelené informace z menších částí, které jsou dostupné. Paměť člověka sama o sobě není dokonalá a je náchylná k různým nepřesnostem a ovlivnění například emocemi. Emoce mohou paměť ovlivňovat, ale existuje i zvláštní druh paměti na emoce samotné (například na rozpoznávání emočního náboje výrazu v tváři).

K zániku paměťové stopy dochází při procesu zapomínání, kdy paměťové stopy, které nejsou používány, jsou pravděpodobně překryty jinými. Existují však případy, kdy si člověk v mezní situaci (při horečkách, hypnóze nebo elektrické stimulaci spánkového laloku během neurochirurgické operace) vybavil i velmi staré zážitky. K vyhasínání paměťové stopy dochází i tehdy, když se u starší informace ukáže, že již není pravdivá. Může k ní však dojít také při poškození nervové tkáně.

PORUCHY PAMĚTI

Poruchy paměti jsou časté ve stáří, ale mohou se vyskytovat již od středního věku. Některé z nich nejsou nebezpečné, jiné však mohou znamenat první příznaky onemocnění. Mozek může být postižen zánětem, nádorem, cévním onemocněním, alkoholem, metabolicky, léky, nebo se již může jednat o počínající Alzheimerovu chorobu, která je nejčastější demencí.

Stáří je přirozenou etapou lidského života. Demence je naproti tomu nemoc, která k normálnímu stárnutí nepatří. U postižených osob se nejprve projevuje lehkými poruchami paměti (ukládání, uchovávání a vybavování si informací), později dochází k zapomínání i nejjednodušších věcí a nakonec i vlastního jména. Dochází ke zhoršování intelektu (myšlení, úsudku), poruchám řeči a změnám chování. Pacienti často bloudí a mohou se ztratit i na důvěrně známých místech.

Výskyt Alzheimerovy choroby narůstá s věkem. Ve věkové skupině nad 65 let trpí střední nebo těžkou demencí 5 % populace, ve věku nad 85 let dokonce 30–50 % populace. V zemích Evropské unie tvoří jedno z nejčastějších onemocnění. Každý rok se vyskytne až 600 tisíc nových případů demence, což je více než například u mozkové mrtvice, cukrovky nebo rakoviny prsu.

ZÁKLADEM JE PREVENCE

Pro poruchy paměti obecně platí to, co pro svaly. Když je používáme a posilujeme, jsou silné, pokud je nepoužíváme, atrofují a zmenšují se. S pamětí to je stejné. Na buněčné úrovni je totiž tvorba paměťové stopy doprovázena změnou tvaru zakončení nervových buněk s tvorbou nových bílkovin. Tento proces je možný v každém věku a i během onemocnění, ačkoli je zde významně omezen. Používáním a trénováním nervových zakončení udržujeme celý systém plasticity mozku v dobré kondici. Platí proto, že používáním a trénováním paměti si vytváříme rezervu pro případné onemocnění v budoucnu.

Co také přispívá k lepší paměti:

Dostatek spánku.
Pravidelné cvičení (nejlépe tanec nebo chůze 4 km denně).
Malé množství červeného vína (2 dl denně).
Středomořská kuchyně (ryby, saláty, olivový olej).
Kombinace vitaminu C a E.
Omega mastné kyseliny.
Přípravky s extrakty z Ginkgo biloby

CO JSEM TO JEN CHTĚL

Člověk zírá do otevřené lednice a nemůže si vzpomenout, co to v ní vlastně chtěl. Má potíže vzpomenout si, kde před půl hodinou zaparkoval auto nebo kam založil doma klíče. Setká se s někým, kdo ho nepochybně zná, ale nemá nejmenší ponětí, kam si ho zařadit. Podobné situace zažívá mnoho lidí téměř s železnou pravidelností. Zásadní je však otázka, proč tomu tak je…

Možná cestou k ledničce přemýšlel o něčem jiném. Myslel třeba na hádku, kterou měl s partnerem dnes ráno... Za většinu z našich potíží může obyčejná neschopnost soustředit se. Jsme zvyklí říkat, že jsme na něco zapomněli, ale v mnoha případech to vůbec není pravda. Danou informaci jsme vůbec nikdy nedostali, proto nás minula, aniž by byla zaznamenána v naší paměti.

MOZEK ZLOBÍ PO TŘICÍTCE

Lidský mozek je plně vyvinut asi ve věku 25 let a poté se jeho stav jen každodenně zhoršuje. Zpočátku to není příliš zřejmé, ale ve věku mezi padesáti a šedesáti lety už nemůžeme přehlédnout stále častější výpadky paměti. Po třicítce nám také déle trvá naučit se něco nového a je těžší se soustředit na více úkolů najednou, pokud náhle vyžadují naši pozornost. V průběhu stárnutí se také prodlužuje reakční doba, což ovlivňuje naše každodenní aktivity.

Odborníci na paměť odhadují, že 50 % všech lidí po šedesátce je postiženo tzv. věkem ovlivněným zhoršením paměti. Po sedmdesátce tento počet stoupá nad 70 %. Většina populace považuje problémy s pamětí za nevyhnutelné. Nedá se proti nim nic dělat stejně jako proti zhoršení fyzické kondice i duševních schopností. Pravdou však je, že pokud jde o naši paměť a její fungování, máme svůj osud víceméně ve vlastních rukou.

Mozek se chová podobně jako sval, který ztrácí svou funkci, když není neustále používán. Nikdo se zlomenou rukou, kdo se po šesti týdnech zbaví sádry, by nepochyboval o nutnosti dlouhého období intenzivního rehabilitačního cvičení, aby znovu získal ztracenou sílu své paže. Proč tedy nepřijmout cvičení paměti jako účinnou metodu rehabilitace mozku?

ČÍM JSME STARŠÍ…

Čím jsme starší, tím je to s naší pamětí horší. Tak hodnotí stav své paměti většina populace, a nejedná se přitom pouze seniory, ale i lidi v produktivním věku. Lze proti tomu něco dělat? Určitě – způsobů je hned několik: zajímat se o své okolí a aktivně s ním komunikovat, číst knihy, poslouchat hudbu, počítat sudoku, luštit křížovky, učit se nové věci, hrát šachy a bridž. Důležité je mít také své zájmy a koníčky a dbát na pravidelnou fyzickou aktivitu. A nemusí jít přitom o vrcholové sportovní výkony. Je dokázáno, že obzvlášť blahodárný vliv má na duševní svěžest člověka tanec.

Leckdo možná namítne, že mnohé ze zmíněných aktivit pravidelně dělá, a stejně má s pamětí problémy. Neustále hledá brýle, když otevře lednici, nemůže si vzpomenout, pro co to jen vlastně šel, nepamatuje si telefonní čísla a o jménech ani nemluvě. S tím vším však mohou pomoci kurzy trénování paměti.

TRÉNINK ZLEPŠUJE KVALITU ŽIVOTA

Kurzy trénování paměti jsou vhodné pro každého bez rozdílu věku. Obvykle je navštěvují lidé, kteří jsou si vědomi svých problémů s pamětí a hledají pomoc. Ale nemají tolik času, aby čekali několik let na to, než se efekt trénování paměti projeví. Výhodou terapie "pozitivního šoku" totiž je, že má naštěstí většinou okamžitý efekt.

Trenér paměti má navíc k dispozici takové nástroje, které klientovi během několika minut zvednou sebevědomí. Pracuje s mnemotechnikami, které jsou víceméně mechanickým nástrojem, a není obtížné se je naučit. Dokážou skvělým způsobem vykompenzovat nedokonalost lidské paměti. Klient zažívá "příjemný šok" z toho, že si je schopen zapamatovat tak velké množství informací. Zvýší se mu sebevědomí a k novým informacím začne přistupovat s pozitivním očekáváním, že si je zapamatuje.

Výuka v kurzech není orientována výhradně na zvýšení kapacity mozku, tak jak je tomu u většiny klasických programů kognitivní stimulace ve světě. Soustředí se oproti nim i na odstranění problémů s pamětí v běžném denním životě klientů. Výsledkem je jejich zvýšené sebevědomí, sebehodnocení a pocit osobní zdatnosti, které vedou k tomu, že senioři zvládají běžné problémy s daleko větším přehledem.

PAMATUJEME NA ČASTÉ OTÁZKY

Proč už i "třicátníci" mají problémy s pamětí?

Za naše problémy s pamětí může především určitá nedisciplinovanost. Pokud dovolíme naší mysli, aby byla rozběhaná v mnoha směrech a vůbec se nezaměřila na to, co právě děláme, tak by bylo naivní očekávat, že bude naše paměť funkční.

Odkdy je vhodné začít trénovat paměť a proč?

Lidé v produktivním věku si většinou dostatečně trénují paměť už samotným výkonem zaměstnání. Všechny věkové kategorie však mají problémy s efektivním zpracováním nových informací. V tomto případě jim křížovky ani sudoku nepomohou, ale vzniká prostor pro trenéra paměti. Ten je naučí triky, jak informaci efektivně zpracovat, aby byla spolehlivě uložena do dlouhodobé paměti a hlavně aby byla snadno vybavitelná v případě budoucí potřeby.

Co je ještě v souvislosti se zhoršováním paměti normální a co už ne?

Za "normální" lze považovat, když si lidé stěžují na funkčnost své paměti. Za nenormální, když dobrovolně promrhají šanci se nechat přesvědčit, že to vůbec není pravda a že se jen zbytečně podceňují.

Kdo je nejvíce ohrožen poruchami paměti?

Věk je rizikový faktor, takže čím jsme starší, tím více nám hrozí nebezpečí patologických poruch. Je tedy na místě si během života vytvořit tzv. rezervní mozkovou kapacitu a s její pomocí úpadek duševní svěžesti vykompenzovat. Vzdělávání během celého života, mentální a fyzická aktivita a společenský kontakt jsou nezbytnými předpoklady k jejímu vytvoření.