header-1

Poruchy růstu

Poruchy růstu

Nedostatek růstového hormonu u dětí

Růstový hormon je látka, která se tvoří v malé žláze v mozku zvané podvěsek mozkový (hypofýza). Sekreci růstového hormonu řídí dva hormony. Jsou to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin. Oba se tvoří v zadní části mozku zvané hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu růstového hormonu v hypofýze a somatostatin tuto tvorbu tlumí. Růstový hormon se uvolňuje do krve ve vlnách a jeho nejvyšší hladina v krvi je krátce po usnutí.

Turnerův syndrom

Turnerův syndrom byl poprvé popsán v roce 1938 americkým endokrinologem Henrym Turnerem. Jeho příčinou je absence chromozomu X nebo jeho části. Chromozomy jsou nositelé genetické informace. Kromě zárodečných buněk (vajíčka a spermie) má člověk v každé buňce těla 23 párů chromozomů (celkem tedy 46 chromozomů). Polovinu každého páru získá od matky a polovinu od otce.