header-1

Nedostatek růstového hormonu u dětí

NEDOSTATEK RŮSTOVÉHO HORMONU U DĚTÍ

Co je to růstový hormon?

Růstový hormon je látka, která se tvoří v malé žláze v mozku zvané podvěsek mozkový (hypofýza). Sekreci růstového hormonu řídí dva hormony. Jsou to GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin. Oba se tvoří v zadní části mozku zvané hypotalamus. GHRH zvyšuje tvorbu růstového hormonu v hypofýze a somatostatin tuto tvorbu tlumí.
Růstový hormon se uvolňuje do krve ve vlnách a jeho nejvyšší hladina v krvi je krátce po usnutí. Děti potřebují mnohem více růstového hormonu než dospělí. Je to dáno právě vysokou potřebou a zásadní rolí růstového hormonu pro zajištění správného růstu v dětském věku. Po ukončení růstu množství produkovaného růstového hormonu výrazně klesá, přesto však růstový hormon hraje dál v těle velmi důležitou roli.

Co je příčinou nedostatku růstového hormonu?

K tvorbě nedostatečného množství růstového hormonu dochází přibližně u 1 dítěte ze 4 000 narozených. Může to mít různé příčiny, například genetickou – vrozený defekt, abnormální vývoj hypofýzy nebo i poškození kolem porodu. Většinou se jedná o tzv. idiopatický deficit růstového hormonu, tj. nedostatek z neznámé příčiny. Nedostatečná tvorba růstového hormonu v hypofýze je zde způsobena sekundárně nedostatečnou produkcí GHRH v hypotalamu. Jindy může být příčinou neschopnost samotné hypofýzy tvořit růstový hormon. Poškození hypotalamu i hypofýzy anatomicky i funkčně může být různě rozsáhlé a může být narušena i tvorba ostatních hypofyzárních hormonů (tzv. mnohonásobný hypofyzární deficit). Deficit růstového hormonu se může projevit kdykoliv během dětského věku. Příčinou pak může být poškození hypofýzy a hypotalamu nádorem, úrazem, infekcí nebo ozařováním centrálního nervového systému. Stejně i tento získaný deficit růstového hormonu může být provázen dalšími poruchami v činnosti hypofýzy a hypotalamu.

Jaké problémy způsobuje nedostatek růstového hormonu?

U dětí se deficit růstového hormonu projeví mnohem menší tělesnou výškou, než odpovídá jejich kalendářnímu věku. Pokud nejsou tyto děti léčeny, ztrátu v růstu později nedohoní. Opoždění růstu ve srovnání se stejně starými zdravými dětmi se postupně během dětství ještě více zvýrazňuje a zůstává významně nízká postava i v dospělosti.
V dospívání je růstový hormon nezbytný i pro pubertální urychlení růstu. Nedostatek růstového hormonu v tomto období a tím i nedostatečné pubertální urychlení růstu má výrazný podíl na konečné malé dospělé výšce. Nedostatek růstového hormonu negativně ovlivňuje i vývoj kostí, to se může projevit i v pozdějším věku jejich zvýšenou křehkostí a prořídnutím (osteoporózou).
V dospělosti po skončení růstu pomáhá růstový hormon udržovat normální látkovou přeměnu, stav svalů. Proto u dospělých může deficit růstového hormonu způsobit snížení svalové hmoty a tím zmenšení svalové síly, zvýšení podílu tuku v těle a zvýšení hladiny cholesterolu v krvi. Vzniklá obezita spolu se zvýšením cholesterolu v krvi může mít závažné následky v podobě předčasné sklerózy cév a rizika jejich uzávěru v mozku (mozkové mrtvice) nebo v srdci (infarktu).
Velmi významným ukazatelem zdraví je kvalita života. Růstový hormon v dospělosti pomáhá kvalitu života udržovat. U některých dospělých s deficitem růstového hormonu proto kvalita života klesá, stěžují si na nedostatek životní energie a cítí deprese.

Jak se dá zjistit nedostatek růstového hormonu?

Podezření na nedostatek růstového hormonu musí vzniknout u dětí s malou rychlostí růstu (počet cm za rok, o které dítě vyroste) nebo s malou tělesnou výškou ve srovnání se zdravými stejně starými dětmi. Hodnocení růstu umožňují tabulky růstu zdravé dětské populace, které jsou k dispozici u praktických lékařů a také ve zdravotním a očkovacím průkazu dítěte. K potvrzení nedostatku růstového hormonu bohužel nestačí jeden vzorek krve, ale je třeba speciálních, tzv. stimulačních testů. U zdravých dětí určité látky vyvolají dostatečné zvýšení hladiny růstového hormonu v krvi odebrané v několika vzorcích po jejich podání. Děti s deficitem růstového hormonu požadovaného zvýšení hladiny růstového hormonu v krvi v těchto testech nejsou schopny dosáhnout. Tato specializovaná vyšetření provádí dětský endokrinolog a mohou si vyžádat krátkou hospitalizaci.

Jak pomoci?

Děti s deficitem růstového hormonu mohou být růstovým hormonem léčeny. Tato léčba se provádí od přelomu 50.–60. let 20. století. Zpočátku se růstový hormon získával extrakcí z hypofýz zemřelých lidí. To mělo řadu nevýhod včetně rizika přenosu vážných virových infekcí. Dnes se k léčbě používá jen čistý syntetický růstový hormon, identický s lidským. Od roku 1985 se tento tzv. rekombinantní růstový hormon vyrábí metodou genového inženýrství za pomoci speciálního typu bakterií.
Růstový hormon se aplikuje pomocí podkožní injekce každý večer před spaním. K tomu jsou určena speciální aplikační pera, která proces injekce výrazně zjednodušují. Možné nepříjemné pocity minimalizují velmi jemné jehly. Vpichy bývají velmi dobře snášeny.

Potřebuje dítě ještě další léčbu?

Pokud dítě trpí nedostatkem dalších hormonů hypofýzy, je nutná léčba i těmito hormony. Tato léčba je také úspěšná; na podrobnosti se lze zeptat ošetřujícího lékaře.

Je třeba stále docházet do ordinace nebo nemocnice?

Ano. V intervalech tří až šesti měsíců je nutné v ordinaci zkontrolovat úspěšnost léčby a případně upravit dávky růstového hormonu.

Kdo je zodpovědný za léčbu dítěte růstovým hormonem?

Za léčbu je zodpovědný ošetřující lékař ve specializovaném centru. Výsledky léčby pochopitelně závisí i na spolupráci dítěte a jeho rodičů.

Bude dítě léčeno růstovým hormonem trvale?

V době ukončení růstu a dosažení konečné tělesné výšky v dospělosti je třeba rozhodnout, zda v léčbě růstovým hormonem pokračovat, nebo ji ukončit. Jinak řečeno, zda je léčba nadále potřebná, nebo je již zbytečná. K rozhodnutí přispějí výsledky nově provedených testů na schopnost produkce růstového hormonu, podobně jako tomu bylo při prokazování jeho deficitu před zahájením léčby v dětství. V mnoha případech deficitu růstového hormonu léčeného během růstu v dětství se v dospělosti ukáže, že je zachována schopnost produkovat takové množství růstového hormonu, které sice nestačilo na vysoké nároky tělesného růstu, ale pro potřeby v dospělosti zcela dostačuje. V těchto případech je možno léčbu růstovým hormonem ukončit. V řadě případů ale není ani v dospělosti produkce růstového hormonu dostatečná. K jakým následkům to může vést, bylo již uvedeno a ošetřující lékař pak doporučí v léčbě růstovým hormonem pokračovat. Potřebné dávky růstového hormonu podávané v dospělosti bývají výrazně nižší než dávky potřebné pro růst a vývoj v dětství.

Je možno dosáhnout normální tělesné výšky u nedostatku růstového hormonu?

Bez léčby růstovým hormonem určitě ne, pomocí léčby ano. Důležitou podmínkou úspěchu je začít s léčbou včas! Při hodnocení úspěšnosti léčby růstovým hormonem je třeba vždy vzít v úvahu tělesnou výšku rodičů. Vše vám podrobně vysvětlí ošetřující lékař.