header-1

Nedostatek růstového hormonu u dospělých

Nedostatek růstového hormonu u dospělých

Co je to růstový hormon?

Růstový hormon (somatotropin) je bílkovina, kterou tvoří speciální buňky uvnitř malé žlázy s vnitřní sekrecí zvané hypofýza (podvěsek mozkový), která je umístěna na spodině mozku v zadní jámě lební. Hypofýza je spojena tenkou stopkou s částí mozku, která se nazývá hypotalamus. Tvorbu a uvolňování růstového hormonu kontrolují dva hormony nazývané GHRH (growth hormone releasing hormone) a somatostatin. Tyto dva hormony se tvoří v hypotalamu. GHRH stimuluje tvorbu růstového hormonu, somatostatin ji naopak potlačuje.
Růstový hormon se netvoří po celý den ve stejném množství, ale ve vlnách. Nejvyšší koncentrace v krvi je časně po usnutí. Během puberty se výrazně zvyšuje množství růstového hormonu. To má za následek takzvané pubertální růstové urychlení. Tvorba růstového hormonu přetrvává po celý život, ale s přibývajícím věkem se jeho množství snižuje.
I když v dospělosti nepotřebujeme takové množství růstového hormonu jako v dětství, stále hraje důležitou roli. Důvodem je to, že růstový hormon nemá vliv jen na růst., ale výrazně ovlivňuje i metabolismus (látkovou přeměnu). 

Čím je způsoben a jak se projevuje deficit růstového hormonu?

Pokud se deficit růstového hormonu objeví až po ukončení růstu, hovoříme o deficitu s nástupem v dospělosti. Nejčastější příčinou tohoto onemocnění je nezhoubný nádor hypofýzy a jeho léčba. Někdy se může stát, že tento nádor produkuje některý další hormon, např. prolaktin. Jindy je nefunkční a neprodukuje žádný hormon. Protože je hypofýza uložená v malé prohlubni zvané turecké sedlo, rostoucí nádor utlačuje okolní zdravou tkáň a to způsobuje hormonální deficity. Deficit růstového hormonu je obvykle první, který se objeví. Také operační léčba nádoru hypofýzy pak může být příčinou snížené sekrece růstového hormonu. Dalšími příčinami deficitu růstového hormonu u dospělých může být nádor v oblasti hypotalamu nebo ozařování této oblasti. U některých dospělých pacientů vznikl deficit již v dětství jako následek nádoru hypotalamo-hypofyzární oblasti nebo jiných nitrolebních nádorů a jejich léčby operací anebo ozařováním. Často je příčina neznámá (tzv. idiopatický deficit růstového hormonu). Idiopatický deficit růstového hormonu zjištěný v dětství může přetrvávat po celý život, ale také nemusí být v časné dospělosti již potvrzen.  
Dospělí pacienti s nedostatkem růstového hormonu mohou mít sníženou kvalitu života, která je charakterizována únavou, ztrátou energie a neschopností soustředit se. U některých pacientů může být deficit růstového hormonu spojen s redukovanou kostní denzitou a s tím souvisejícím vyšším rizikem zlomenin. Deficit růstového hormonu vede také k úbytku svalové hmoty, zmnožení tukové tkáně a zvýšení hladin cholesterolu v krvi.
Projevy nedostatku růstového hormonu u dospělých lze ovlivnit dlouhodobou substituční léčbou růstovým hormonem.