header-1

Slovník

Slovník

Tento slovníček má pomoci pochopit informace na těchto internetových stránkách určené pro pacienty.

ABCD - E - G - H - I - K - L - M - N - O - P - R - S - T - V - Z

Acetylcholin (ACh) – Jeden z mnoha chemických "poslíčků" (které se také nazývají neurotransmitery), jež prostřednictvím nervových zapojení (synapsí) předávají informace mezi jednotlivými nervy nebo mezi nervy a svaly či žlázami.
Adenom – Nezhoubný nádor žlázového epitelu.
Adrenokortikotropní hormon (ACTH) – Hormon, který produkuje hypofýza a který řídí funkci nadledvinek.
Agonista – Působící stejně.
Agonista dopaminu – Chemická sloučenina, která napodobuje činnost neurotransmiteru (dopaminu) v mozku a potlačuje vylučování hormonů prolaktinu a růstového hormonu při akromegalii.
Akromegalie – Nápadné zvětšení okrajových částí těla, např. končetin (prsty na rukou, na nohou), částí obličeje (nos, rty) a některých vnitřních orgánů (srdce) při nadměrné tvorbě růstového hormonu v dospělosti.
Aldosteron – Hormon produkovaný nadledvinkami, který pomáhá regulovat objem tělesné tekutiny a krevní tlak tím, že řídí vylučování soli (sodíku) ledvinami.
Alopecie – Ztráta vlasů.
Antagonista receptorů růstového hormonu – Lék, který zabraňuje, aby se růstový hormon vázal na své receptory, používá se k léčbě akromegalie.
Antagonista – Působí opačně.
Antidiuretický hormon (ADH neboli vasopresin) – Hormon produkovaný adenohypofýzou (přední lalok podvěsku mozkového), jehož uvolňováním se reguluje vylučování vody ledvinami k udržování správného objemu a složení tělesné tekutiny.
Apnoe – Krátkodobá zástava dechu.

Benigní – Nezhoubný (nádor), který se nerozšiřuje na vzdálená místa.
Biopsie – Odebrání a vyšetření vzorku tělesné tkáně za účelem stanovení diagnózy. Biopsie se obvykle provádí bioptickou tenkou jehlou (projde kůží až k nádoru) v lokální anestezii (znecitlivění) místa, ze kterého je vzorek odebírán.
Bromokriptin – Lék (agonista dopaminu), který se podává k léčbě akromegalie (tabletová forma).

Clostridium botulinum – Druh bakterie rodu Clostridium. Je gram-pozitivní, tvoří spory a má tyčinkovitý tvar. 
Crohnova nemoc – Nespecifické chronické zánětlivé onemocnění, nejčastěji postihující konečnou část tenkého střeva (ileum) a tračník (tlusté střevo), které se však může také objevit v kterékoliv části GIT od úst až po konečník a jeho okolí.

Diabetes mellitus – Onemocnění způsobené velmi vysokou hladinou cukru v krvi. Dochází k němu, pokud tělo produkuje nebo využívá méně inzulinu, než potřebuje. Inzulin je hormon, který tělu pomáhá využívat cukr k produkci energie. Pokud není přebytek cukru v krvi regulován, cukr se dostává spolu s velkým množstvím vody do moči a způsobuje nadměrnou žízeň a časté močení.
Diabetes insipidus – Onemocnění způsobené nedostatkem antidiuretického hormonu, produkovaného hypofýzou. Způsobuje neschopnost ledvin absorbovat vodu, takže velké množství tekutiny odchází močí. Přílišná ztráta tekutin způsobuje velkou žízeň.

Endokrinní žlázy – Žlázy, které produkují a vylučují do krve hormony.
Endokrinolog – Lékař, který se specializuje na hormonální onemocnění.
Endokrinologie – podobor vnitřního lékařství zabývající se anatomií, fyziologií a patologií žláz s vnitřní sekrecí.
Endoskopie – Vyšetřovací metoda tělních dutin a dutých orgánů (např. tlustého střeva, močového měchýře nebo žaludku) pomocí přístroje nazývaného endoskop (gastroskop, kolonoskop).

Gastrinom – Nádor slinivky břišní, který produkuje hormon gastrin, způsobující nadměrnou produkci žaludečních šťáv a peptické vředy.
Gastritida – Zánět žaludeční sliznice.
Glukózový toleranční test – Testuje reakci těla na vysokou hladinu cukru (glukózy) v krvi.

Hydrokortizon (kortizol) – Používá se jako náhrada kortizolu v případě nedostatečné činnosti hypofýzy.
Hypertenze – Vysoký krevní tlak.
Hypofýza – Podvěsek mozkový – endokrinní žláza na spodní straně mozku, která má hlavní úlohu při regulaci mnoha žláz vylučujících hormony.
Hypopituitarizmus – Nedostatek hormonů předního laloku podvěsku mozkového.
Hypotalamus – Bazální část mezimozku – oblast mozku nad hypofýzou (podvěskem mozkovým), která reguluje vylučování hormonů hypofýzou.

Inzulinu podobný růstový faktor (IGF) – Přírodní látka obsahující aminokyseliny produkovaná především játry, ale také dalšími tělesnými tkáněmi, které usměrňují charakteristické reakce růstového hormonu v chrupavkách, kostech, svalech a tukových tkáních (např. IGF–I, známý jako somatomedin C).
Inzulinom – Nádor B-buněk slinivky břišní s nadměrnou produkcí hormonu inzulinu (jeho nedostatek vede ke vzniku cukrovky).
Interferon – Bílkovina o nízké molekulové hmotnosti tvořící se v buňce po styku s virem, která chrání ostatní buňky před virovou infekcí tím, že brání množení virů v buňkách. Lze aplikovat injekčně při léčbě rakoviny, posiluje imunitní systém, a tedy přirozenou obranyschopnost organizmu.

Karcinoidní nádory – Nejběžnější forma neuroendokrinních nádorů. Většinou se objevují v trávicím traktu (trávicí soustavě) nebo v plicích.
Karcinoidní syndrom – Soubor příznaků (průjem, červenání pokožky, bolesti žaludku), které jsou zpravidla spojovány s karcinoidními nádory produkujícími hormon serotonin.
Kortizol – Stresový hormon vylučovaný kůrou nadledvinek, který je pro život nezbytný. Mimo to je důležitý pro normální metabolizmus bílkovin, uhlohydrátů a tuků a pro tvorbu adrenalinu (a noradrenalinu) v reakci na stres. Také pomáhá udržovat krevní tlak a kardiovaskulární funkce a pomáhá zpomalovat zánětlivé reakce imunitního systému. Kromě toho ovlivňuje hladina kortizolu v těle spánek a náladu.
Kryoterapie – Léčba chladem. Může zmenšit velikost některých nádorů (zmrazením).

Maligní – Zhoubný (nádor), který je schopný tvořit metastázy.
Metabolizmus – Látková přeměna v živých organizmech, nezbytná pro život. Je to stavba (anabolizmus) bílkovin, cukrů (neboli uhlohydrátů) a tuků a rozkládání (katabolizmus) těchto látek na jednodušší prvky za účelem produkce energie.
Metastáz – Šíření buněk rakoviny z jedné části těla nebo orgánu do jiné.
Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1 (MEN-1) – Dědičná choroba spojená s nadměrnou činností endokrinních (hormonálních) buněk v hypofýze, příštítných tělíscích nebo ve slinivce břišní, která vytváří nádor. Toto onemocnění je poměrné vzácné a specializovaná centra nabízejí genetické vyšetření.

Nadledvinky – Žlázy, které se nacházejí nad oběma ledvinami. Při stimulaci těchto žláz hypofýzou (prostřednictvím adrenokortikotropních hormonů) produkují hormony jako jsou kortizol a aldosteron.
Nádor – Abnormální růst buněk. Útvar tvořený tkání, jejíž růst se vymkl kontrole organizmu a roste na něm nezávisle.
Neuroendokrinní buňky – Specializované buňky vylučující peptidy, většinou spojené s centrální nervovou soustavou.
Nefunkční nádor hypofýzy – Nádor hypofýzy, který nezpůsobuje projevy a příznaky přílišné hormonální produkce, ale může vést vzhledem ke své rostoucí velikosti k bolestem hlavy a ztrátě zraku.
Neuroendokrinní nádory slinivky – Nádory vznikající ve slinivce břišní, které produkují hormony (např. inzulinomy, gastrinomy a VIPomy).

Peptidy – Přírodní sloučeniny, které tvoří základní složku bílkovin.
Prolaktin – Hormon produkovaný hypofýzou, který odpovídá za růst prsou a reguluje produkci mateřského mléka. Při nadměrné produkci však prolaktin potlačuje produkci pohlavních hormonů (např. estrogenu a testosteronu), zabraňuje ovulaci a produkci spermií a snižuje libido.

Radioterapie – Léčba onemocnění ionizujícím zářením. Aplikuje se buď externě pomocí paprsku záření, nebo interně cílenou injekcí.
Růstový hormon – Hormon produkovaný hypofýzou, který reguluje růst u dětí a u dětí i dospělých ovlivňuje metabolizmus (látkovou přeměnu) bílkovin, cukrů a tuků.

Sekundární nádor – Zhoubný nádor, který vznikne v jiné části těla než původní rakovinné onemocnění jako výsledek metastáze (šíření).
Serotonin – Neboli 5-hydroxytryptamin (5-HT), tkáňový hormon. Způsobuje stažení velkých žil a rozšíření malých žil, což může vést k červenání pokožky. Vylučují ho některé typy neuroendokrinních nádorů.
Sérotyp – Kategorie, do které je materiál zařazen podle schopnosti vázat protilátky.
Skenování CT nebo CAT – Typ rentgenového zobrazení vnitřku těla. Zkratka CT znamená počítačovou tomografii. Vyšetření se také někdy říká skenování CAT (počítačová axiální tomografie). Skenování zobrazí detailní obraz vnitřních orgánů těla na obrazovce počítače. Snímky ukazují příčné profily (průřezy) těla.
Subkutánní – Podkožní.
Syndrom dráždivého tračníku – Onemocnění tračníku charakterizované opakovanou bolestí břicha podobnou křečím a zácpou nebo průjmem.
Systémové – Cirkulující v těle.
Štítná žláza – (glandula thyroidea) je endokrinní žláza laločnaté stavby, umístěná na horním konci průdušnice. Někdy zasahuje až na hrtan. Obsahuje buňky, které tvoří hormony – tyroxin (T4) a trijodtyronin (T3) a jasné buňky, které tvoří hormon kalcitonin.

Terapeutická embolizace – Embolizace cév (uspání cév vmetkem) se provádí injekční aplikací malých částic nebo chemické látky do cév, které zásobují nádor, aby se zamezilo přívodu krve (a tím výživy) do nádoru.
Tyroxin – Hormon, který reguluje úroveň tvorby energie (rychlost přeměny látkové) a je také nezbytný pro normální růst a vývoj dětí.

VIPom – Nádor slinivky břišní produkující látku nazývanou vazoaktivní intestinální peptid.

Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) – Zobrazovací metoda, která k vytvoření obrazu používá magnetické pole, rádiové vlny a počítač; slouží ke zjištění normální a nemocné tkáně.