header-4

Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost

Společnost Ipsen zveřejňuje svou podporu pacientským organizacím s cílem transparentnosti a v souladu s etickým kodexem, zabývajícím se vztahem mezi farmaceutickým průmyslem a pacientskými organizacemi, přijatým Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

Naše motto „Innovation for patient care“ (Inovace v péči o pacienty) zdůrazňuje závazek společnosti Ipsen k vývoji a výzkumu společně s naším úsilím poskytnout pacientům inovativní léčebná řešení, která nejlépe uspokojí jejich potřeby.

2015

České zdravotnické forum, o.p.s., částka 20 000 Kč
(cyklus seminářů pro studenty a seniory, Projekt Cesta ke zdraví, Projekt HEZR)

Společnost DUHA,Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou,  částka 5 000 Kč
(podpora projektu stacionářů pro děti)

Nadační fond NEURON, částka 150 000 Kč
(podpora financování vzdělávacích akcí)

AIFP, částka 30 000 Kč
(projekt Akademie pacientských organizací)

Nadační fond Alzheimer, částka 20 000 Kč
(podpora projektu zlepšení kvality péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí)

Hennerův Nadační fond, částka 30 000 Kč
(podpora výzkumných projektů Hennerova nadačního fondu)

2014

České zdravotnické forum, o.p.s., částka 20 000 Kč
(cyklus seminářů pro studenty a seniory, Projekt Cesta ke zdraví, Projekt HEZR)

CESTA ZA SNEM o.s., částka 10 000 Kč
(podpora projektu zapojení osob se zdravotním zapojením do sportovní aktivity společně s osobami nehandicapovanými)

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, částka 20 000 kč
(podpora projektu Srdcerváči)

Nadační fond Corpus Egens, částka 80 000 Kč
(příspěvek na pořízení transportního elektrického vozíku)

Nadační fond Alzheimer, částka 20 000 Kč
(podpora projektu zlepšení kvality péče o pacienty s Alzheimerovou nemocí)

Nadační fond MUŽI PROTI RAKOVINĚ, částka 3 000 Kč
(podpora projektu)

Rehalb, o.p.s., částka 55 000 Kč
(výchovně vzdělávací činnosti v oblasti problematiky zlepšování životních podmínek zdravotně postižených občanů)

Hennerův Nadační fond, částka 50 000 Kč
(podpora výzkumných projektů Hennerova nadačního fondu)

2013

Onkos nadační fond, částka 80 000Kč,
(projekt pro zlepšení bezpečnosti pacientů a personálu v ozařovnách Ústavu radiční onkolgie Nemocnice na Bulovce)

 

Nadační fond Genom, částka 20 000 Kč,
(podpora výzkumného programu v oblasti gynekologické operativy a nákup diagnostického přístroje)

 

České zdravotnické fórum, o.p.s. částka 25 000 Kč,
(cyklus seminářů pro studenty a seniory, projekt Cesta kezdraví, Projekt HEZR)

 

Alzheimer nadační fond, částka 25 000Kč,
(podpora činnosti fondu)

 

Nadační Corpus Egens, částka 80 000Kč,
(projekt vybavování centrální přípravy cytostatik Multiscan-Pharma Pardubice)

2012

Nadace Východočeská onkologie, částka 30 000,
(podpora odborného vzdělávacího symposia)

 

Nadační fond Genom, částka 10 000Kč,
(podpora výzkumného programu v oblasti gynekologické operativy)

 

Transparency international, částka 50 000 Kč,
(podpora projektů sdružení)

 

Nadační fond Corpus Egens, částka 80 000 Kč,
(projekt digitalizace Endoskopického oddělení Interní kliniky Pardubické krajské nemocnice).

 

Alzheimer nadační fond, částka 50 000Kč,
(podpora činnosti fondu)

 

Nadační fond onkologie pro 21.století, částka 20.000Kč
(grant na podporu projektu uspořádání společenské akce na podporu informovanosti o karcinomu prsu)

 

Český výbor pro Unicef, částka 30 000Kč,
(grant na podporu uspořádání k zajištění terapeutické výživy s vysokým podílem proteinů pro 23 dětí s podvýživou v oblasti SZ Afriky)

 

Nadační fond Cesta bezpečí, částka 50.000Kč
(grant na podporu 18 handicapovaných dětí z ČR)

 

Občanské sdružení Občan, částka 50.000,-Kč
(grant na podporu realizace 2 diskusních setkání z cyklu „Dialogem k reformě“)

2011

Alzheimer nadační fond – 90.000,- Kč

(podpora činnosti a vědeckých aktivit fondu)

 

Český výbor pro UNICEF (Dětský fond OSN) – 13.000,- Kč
(humanitární pomoc dětem v zemích Afrického rohu)

 

Česká Alzheimerovská společnost, o. s. – 200.000,- Kč
(podpora projektu Dny paměti)

 

České zdravotnické fórum, o. p. s. – 25.000,- Kč
(podpora seminářů v domech seniorů a denních stacionářích ve spolupráci s Radou seniorů, podpora projektu HERZ – hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

 

Elpida, o. p. s. – 50.000,- Kč
(podpora čtvrtletníku pro seniory Vital Plus)

 

Europa UOMO, o. s. – 20.000,- Kč
(podpora vzdělávání a informovanosti mužů s rakovinou prostaty)

 

GEMA (občanské sdružení) – 25.000,- Kč
(podpora volnočasových projektů pro seniory)

 

Hennerův nadační fond – 50.000,- Kč
(podpora výzkumných projektů Hennerova nadačního fondu)

 

IKTUS, o. p. s. – 100.000,- Kč
(podpora projektu 30 dnů pro prevenci a léčbu cévní mozkové příhody)

 

Koalice pro zdraví, o. p. s. – 10.000,- Kč
(podpora odborného semináře Co bychom měli vědět o klinických zkoušeních)

 

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – 25.000,- Kč
(podpora projektu Žiju stejně jako ty)

 

POINT 50+, o. p. s. - 20.000,- Kč
(podpora vzdělávání seniorů)

2010

Česká alzheimerovská společnost, o. s. - 270.000 Kč

(Grant na podporu dlouhodobého osvětového projektu "Dny paměti")

 

Point 50+, o. p. s. - 10.000 Kč

(Grant na podporu edukace seniorů v anglickém jazyce)

 

Elpida - 50.000 Kč

(Grant na podporu telefonní linky pro seniory)

 

Koalice pro zdraví o.p.s - 25.000 Kč

(Grant na podporu činnosti organizace)

 

Velvyslanectví Francouzské republiky - 15.000 Kč

(Grant na uspořádání dobročinné akce "Adventní bazar")

 

Nadační fond Niké - 50.000 Kč

(Grant na podporu osvětového projektu "Největší zázemí pro dítě je zdravý táta.")

 

České zdravotnické fórum, o. p. s. - 30.000 Kč

(Grant na podporu projektu HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

 

Evropská zdravotní akademie - 37.500 Kč

(Grant na podporu organizace konference členů zdravotních výborů národních parlamentů)

2009

Společnost Duha, o. s. - 5.000 Kč

(Grant na podporu projektu "Nemysli na sebe")

 

Česká alzheimerovská společnost, o. s. - 100.000 Kč

(Grant na podporu dlouhodobého osvětového projektu "Dny paměti")

 

Koalice pro zdraví, o. p. s. - 25.000 Kč

(podpora konference "Pohled na pacientské organizace v ČR, Senát PČR, 3. 3. 2009)

2008

Koalice pro zdraví, o. p. s. - 5.900 Kč

(Dobročinná aukce obrazů)